Category Archives: Informacje

Koncert z okazji rozpoczęcia święta Chanuka

Zapraszamy na koncert towarzyszący rozpoczęciu święta Chanuka – według biblijnego kalendarza 25. miesiąca Kislew, który odbędzie się po naszym nabożeństwie szabatowym, 24 grudnia 2016 o godzinie 18:00 przy ulicy Braniborskiej 2/10 we Wrocławiu, w siedzibie Dolnośląskiego Oddziału Polskiego Związku Głuchych.

Nabożeństwa i czytania Tory

Aktualnie nasze nabożeństwa odbywają się we Wrocławiu przy ulicy Braniborskiej 2/10, w siedzibie Oddziału Dolnośląskiego Polskiego Związku Głuchych.

Wspólnie rozpoczynamy Szabaty na zgromadzeniach w piątki wieczorem o godzinie 18:00, a na główne nabożeństwa szabatowe zbieramy się w soboty o 12:00.

Zapraszamy do współudziału w oddawaniu Jedynemu Bogu czci Psalmami, pieśniami i społeczną modlitwą; czytaniu lub słuchaniu Tory, Proroków, Pism i Dobrej Nowiny, a także rozważań i dyskusji o Słowie Bożym i jego wypełnianiu w naszych życiach.