Biblia i przekłady

Rozpoczynając nowy dział, w którym polecać będziemy naszym zdaniem godne przeczytania książki rozpocząć musimy od Biblii. Nie będę nawet próbował recenzować tej Księgi… Większości z nas jest ona znana, towarzyszy nam co dnia. Jeśli w Twoim przypadku drogi Internauto jest inaczej to proszę zmień to, nabądź Biblie niezwłocznie i pozwól jej słowom zmieniać twoje życie.

 

Przypomnę tylko iż doczekaliśmy się jej licznych przekładów na język polski. Oto kompletne (Stary i Nowy Testament) przekłady na współczesny język polski:

 

book_bilbia_brytyjka.jpg
Przekład warszawski (popularnie nazywany Brytyjką), wydany przez Brytyjskie i Zagraniczna Towarzystwo Biblijne w Warszawie. Najpopularniejszy przekład w środowiskach protestanckich.
book_biblia_1000latka.jpg
Biblia Tysiąclecia (popularnie zwana Tysiąclatką). Wydawnictwo Pallottinum. Najpopularniejszy przekład katolicki. Dziś mamy już jego piąte wydanie. Oto fragment słowa wstępnego do tego wydania: Trzydzieści pięć lat minęło od ukazania się Biblii Tysiąclecia. Kolejne jej wydania, zwłaszcza Nowego Testamentu, zaznaczały się stale rosnącą liczbą zmian ulepszających bądź wierność przekładu, bądź wstępy do ksiąg i przypisy. W tym okresie ukazywało się w prasie sporo recenzji BT, mniej lub bardziej krytycznych, a do Redakcji Naukowej napływało wiele listów z uwagami lub propozycjami zmian. Z drugiej strony minione trzydziestolecie zaznaczyło się postępem w takich dyscyplinach pomocniczych dla biblistyki, jak: archeologia, historia, krytyka tekstu i filologia biblijna, nie mówiąc już o postępie w zakresie egzegezy(…) Niech to nowe, gruntownie zmienione wydanie piąte Biblii Tysiąclecia jeszcze lepiej niż poprzednie służy polskiemu czytelnikowi, który pragnie głębiej wnikać w zapisane Słowo Boże. Za Redakcją Naukową O. Augustyn Jankowski OSB
Book_biblia_poz.jpg
Biblia Poznańska. Przekład katolicki. Notka ze strony wydawnictwa:Biblia Poznańska należy do współczesnych przekładów Pisma Świętego na język polski. Inicjatorem jej powstania był w grudniu 1960 r. ks. prof. Aleksy Klawek, który stanął na czele zespołu redakcyjnego złożonego z biblistów związanych głównie z Uniwersytetem Jagiellońskim. Opracowaniem przekładu Starego Testamentu kierował ks. Michał Peter, zaś Nowego Testamentu – ks. Marian Wolniewicz. Tłumacze zdecydowali się na daleko posuniętą wierność wobec oryginału, dając jej pierwszeństwo przed pięknem języka polskiego. Dlatego – jak twierdzą – można Biblię Poznańską traktować jako wydanie źródłowe. 

book_biblia_rom.jpg
Biblia Warszawsko-Praska, przekład bp Romaniuka. Przekład katolicki. Notka z Wikipedii na temat tego przekładu: tłumaczenie biblii na współczesny język polski dokonane przez ks. bp Kazimierza Romaniuka. Praca nad przekładem rozpoczęła się w 1961 i zajęła autorowi 35 lat. W 1976 ukazał się przekład Nowego Testamentu a w 1997 całej Biblii. Jest to drugi od czasu przekładu ks. Wujka kompletny przekład na język polski wykonany w całości przez jedną osobę oraz pierwsze w historii wykonane przez jedną osobę – tłumaczenie z języków oryginalnych (przekład Izaaka Cylkowa z końca XIX wieku dotyczyło wyłącznie ksiąg ST). Podstawowym założeniem tłumacza była daleko posunięta komunikatywność języka. Dlatego Biblia Warszawsko-Praska uznawana jest za dokonanie na pograniczu przekładu dynamicznego i parafrazy. Tłumacz starał się zachować częściowo ekumeniczny charakter przekładu. Dlatego też przypisy i wyjaśnienia ograniczone są do minimum.
Kompletne przekłady staropolskie:book_biblia_brz.jpg

Biblia Brzeska. Przekład protestancki (kalwiński), dokonany w 1563 roku. Notka z Wikipedii na temat tego przekładu: Przekład jest staranny i precyzyjny, wierny oryginałowi (zastosowano nowatorską metodę oddawania sensu zdań, a nie tłumaczenia „słowo w słowo”). Napisana jest piękną XVI-wieczną polszczyzną o wysokim poziomie artystycznym i literackim. Język jej jest zwięzły, potoczysty i bogaty literacko. Krytyka tekstu Biblii Brzeskiej opierała się na fakcie, że do przekładu posłużono się również łacińską Wulgatą a także przekładem francuskim (stąd udział w tłumaczeniu Thenaudusa).

book_biblia_wuj.jpg

Biblia ks. Wujka. Przekład katolicki. Dokonany na zlecenia władz zakonu jezuitów. Ukazała się w 1599 roku. Opracowana została na bazie przekładu łacińskiego zwanego Wulgatą. Tekst Wulgaty na podstawie ustaleń Soboru Trydenckiego (1546 r.) uznany został za oficjalny tekst Kościoła Rzymskokatolickiego. Biblia ks.Wujka służyła jako główny katolicki przekład Pisma w Polsce aż do wydania Biblii Tysiąclecia 367 lat później.

 


book_biblia_gd.jpgBiblia Gdańska. Przekład protestancki. Wydana w 1632 roku. Bardzo popularna w środowisku protestanckim, zwana czasami „starym przekładem”. Stanowi podstawę do różnego rodzaju opracowań (np. wydana została z kodami Stronga). Powstają jest uwspółcześnione wersje. Masę ciekawych informacji o tym wydaniu znaleźć można na stronie: http://www.bibliagdanska.pl/