Nabożeństwa i czytania Tory

Aktualnie nasze nabożeństwa odbywają się we Wrocławiu przy ulicy Braniborskiej 2/10, w siedzibie Oddziału Dolnośląskiego Polskiego Związku Głuchych, w sali na piętrze. Na główne nabożeństwa szabatowe zbieramy się zawsze  w soboty o 12:00. Dodatkowo Pokaż więcej...

SZALOM!

Niech wywyższony będzie Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba. Witamy na naszej stronie internetowej. Dla tych, którzy nas jeszcze nie znają zamieszczamy kilka podstawowych informacji: Doktryna: Wierzymy w Jednego i Jedynego Boga יהוה. Wierzymy Pokaż więcej...

Pascha i kalendarz – „Abib”

Polemika z rabinicznym kalendarzem. Artykuł opisuje w jaki sposób Karaici wyznaczają pierwszy miesiąc biblijnego roku (1 nisan). Pobrany ze strony Izraelskich Karaimów: http://www.karaite-korner.org/. Obecnie Jednota Braci Polskich używa kalendarza Karaimów Izraelskich dla Pokaż więcej...

Pascha – znaczenie

Pan powiedział do Mojżesza i Aarona w ziemi egipskiej: Miesiąc ten będzie dla was początkiem miesięcy, będzie pierwszym miesiącem roku! Powiedzcie całemu zgromadzeniu Izraela tak: Dziesiątego dnia tego miesiąca niech się każdy Pokaż więcej...

Bóg: Jedność czy Mnogość?

Żeby móc właściwie rozumieć występującą w Biblii
hebrajską gramatyczną liczbę mnogą ogólnie,
a np. mnogość słowa „אלהים” („elohim”) szczególnie,
trzeba najpierw rozważyć i uwzględnić różne przypadki
wystąpień tego słowa w różnych istniejących sensach
i zdawać sobie sprawę z pełnego zakresu jego znaczeń…

Życie Zawsze Jest Najważniejsze!

Komentarz do parszy „Chaje Sara(h)”
(części „Życie Sary”):
Bereszit/1Moj/Genesis/Rdz 23,1-25,18;
1Krl 1,1-31; 1Kor 15,50-57.

Rozważanie należy zacząć od samodzielnego
przeczytania lub wysłuchania fragmentów Biblii.

Poznawanie Boga…

Komentarz do parszy „Wajera”
(części „I_ukazał_(się)”):
Bereszit/1Moj/Genesis/Rdz 18,1-22,24;
2Krl 4,1-37; 2P 2,4-11.

Rozważanie należy zacząć od samodzielnego
przeczytania lub wysłuchania fragmentów Biblii.

Życie czy Śmierć?

1. „Święto Zmarłych”, „Wszystkich Świętych”,
„Halloween”, „Samhain”, „Dziady”, Inne?

Dla Własnego Dobra…

Komentarz do parszy „Lekh Le-Kha”
(części „Pójdź dla_siebie”):
Bereszit/1Moj/Genesis/Rdz 12,1-17,27;
Iz 40,27-41,20; Rz 4,1-17.

Rozważanie należy zacząć od samodzielnego
przeczytania lub wysłuchania fragmentów Biblii.

Przyczyny Zagłady Ludzkości

Komentarz do parszy „Noach” (części „Noach”):
Bereszit/1Moj/Genesis/Rdz 6,9-11,32;
Iz 54,1-55,5; 1P 3,18-22.

Rozważanie należy zacząć od samodzielnego
przeczytania lub wysłuchania fragmentów Biblii.

Na początku…

Komentarz do parszy „Bereszit” (części „Na_początku”):
Bereszit/1Moj/Genesis/Rdz 1,1-6,8;
Iz 42,1-43,13; J 1,1-18.

Rozważanie należy zacząć od samodzielnego
przeczytania lub wysłuchania fragmentów Biblii.

Koncerty podczas „Tygodnia Jezusa”

Szalom.

Nasza siostra Zuzanna Reising-Kisiel (zuzannareising.pl) zagra w najbliższym czasie 2 koncerty podczas „Tygodni Jezusa”
– festiwali ewangelizacyjnych odbywających się we Wrocławiu i w Warszawie.

Jej piękne i poruszające pieśni będzie można usłyszeć na żywo 15. sierpnia 2017 o godzinie 18:00 we Wrocławiu na placu Nowy Targ
oraz 22. sierpnia 2017 o 12:00 w Warszawie przed Pałacem Kultury i Nauki (od strony Alei Jerozolimskich).

Wstęp na oba koncerty jest wolny, zapraszamy serdecznie i do zobaczenia, z Bogiem!

Koncert z okazji rozpoczęcia święta Chanuka

Zapraszamy na koncert towarzyszący rozpoczęciu święta Chanuka – według biblijnego kalendarza 25. miesiąca Kislew, który odbędzie się po naszym nabożeństwie szabatowym, 24 grudnia 2016 o godzinie 18:00 przy ulicy Braniborskiej 2/10 we Wrocławiu, w siedzibie Dolnośląskiego Oddziału Polskiego Związku Głuchych.

33 Parasza Bechukotaj (2016)

Parasza Bechukotaj (Wajikra/3Moj/Kpł 26,3-27,34) kończąca 3 Księgę Mojżeszową zawiera słowa Boga przekazane za pośrednictwem Moszego/Mojżesza i dotyczące 2 głównych zagadnień:

  • ogólnych warunków Przymierza między Bogiem i Jego Ludem – błogosławieństw za posłuszeństwo i przekleństw za odstępstwo od Tory,
  • przepisów dotyczących ślubów na rzecz Świątyni – poświęcania osób, domów, ziemi czy zwierząt na służbę Bogu, ofiarę lub do wykupienia.