21 Ki Tissa

Złoty cielec.

,, Zasiadł lud, aby jeść i pić” ( Wj. 32:6) Czy jest w tym coś złego? Ludzie radują się wspólnie z rodzinami, znajomymi, a to wszystko dla Boga. Argumenty, zarzuty, pytania kierowane do wszystkich, tylko nie do Stwórcy. Kto się opowiedział, ten nie oczekuje odpowiedzi. Po za tym, co się stało z tym człowiekiem? ( Wj. 32:1) Odszedł i nie wraca. Czas mija i nic się nie zmienia. Gdzie jest przyobiecane przyjście jego? (por. 2P 3:4). Postąpmy według naszych upodobań (por. 2P 3:3).

Brak cierpliwości, bojaźni i poznania.

Odradza się potęga Egiptu, i to gdzie? W samym centrum ludu Bożego. Odwraca się od Boga Żywego do martwego bożka i tak samo martwym się staje. Gdzie są twoje kolczyki siostro, a gdzie twoje ozdoby bracie? Co uczyniłeś ze swym bogactwem? By odlać cielca nie potrzeba złota. Czerpie swą moc z naszych próżności, pożądliwości, wyobrażeń i braku pokuty. Całość wystrojona w piękne słowa, puste slogany. Zimna bestia, przebieraniec, wspólny twór mas ludzkich.

W tym samym czasie Mojżesz wstawia się za ludem ( Wj. 32:9-17). Jest gotów poświęcić samego siebie ( Wj. 32:32). Rozmawia z Wiekuistym Twarzą w twarz ( Wj. 33:11). Bóg wspiera i dodaje sił. Przykazania nie są ciężarem, lecz zdrada najbliższych odbiera siły. Bałwochwalcza euforia sprawia, że kamienne tablice stają się nazbyt ciężkie. Mojżesz nie jest w stanie ich donieść.

Czy ktoś na nie czeka?

Przykazania zostają rozbite ( Wj. 32:19).

Czy wszystko stracone? Jozue słyszał odgłosy walki, a nie świętowania. Póki toczy się walka jest jeszcze nadzieja. Wszak nie wszyscy zgięli swoje kolana. Dobra i zła skłonność zmagają się. W sercu każdego rozgrywał się bój ,,nie z krwią i ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami na okręgach niebieskich ( Ef. 6:12).

Teraz jest czas by wybierać.

Bal dla Baala i złote kolczyki plus strach Aarona ( Wj. 32:21-22), czy wytrwałość i zaufanie bez kompromisów ( Wj. 32: 26-27; Mt. 10:37).

Wybierz dobrze.

Przypasz swój miecz i wyświęć się dla Wiekuistego ( Wj. 32:28-29).

To bój o twoje życie.

Wojciech Bielaś