01 Bereszit

Początek czytania.

Chwała Najwyższemu. Oto znów stoimy nad progiem Księgi, nad progiem tajemnicy a jednocześnie poznania Boga. Zakończyliśmy rozważanie księgi Dewarim i znów na nowo zabrzmiały słowa: Bereszit bara Elokim…

Księga Tory jest podstawą judaizmu, wydarzenia w niej opisane leżą także u podstaw wszystkich wielkich tradycji monoteistycznych. Jest ona pierwszym dostępnym nam pisanym świadectwem o Bogu Jedynym. Cofając się w czasie, wędrując wstecz przez historię, szukając Boga zatrzymamy się w mrokach pradawnej kultury chaldejskiej, kultury politeistycznej. Spotkamy tam Awrama – ojca wiary – który przestał kłaniać sie wytworom rąk ludzkich, opuścił swój dom i podążył na wyprawę w poszukiwaniu Boga Jedynego. Tora jest nośnikiem tego co św. Hieronim nazywał veritas hebraica (prawdą hebrajczyków), świadectwem o jedyności Boga, który jest źródłem życia.

Hebrajskie słowo Tora w przekładach chrześcijańskich jest nie zbyt szczęśliwie tłumaczone jako Prawo lub po staropolsku Zakon. Tłumaczenie takie nie do końca oddaje czym Tora jest. Jest ona nie tylko suchym zbiorem przepisów i nie zrozumiałych dzisiejszemu czytelnikowi narracji. Tora jest instrukcją, Bożym pouczeniem dla człowieka, mówiącym o podstawach moralności i przypominającym że od Boga pochodzimy i dla Boga powinniśmy żyć. Hebrajskie słowo Tora należy rozumieć jako instrukcje lub naukę.

Oddajmy jednak głos Biblii, przyjrzyjmy sie w jaki sposób na temat Tory wypowiada się psalmista:

Oto jak zaczyna się księga Psalmów: Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą występnych, nie wchodzi na drogę grzeszników i nie siada w kole szyderców, lecz ma upodobanie w Torze JHWH, nad Jego Torą rozmyśla dniem i nocą (Ps 1:1-2)

Co można powiedzieć o Torze?: Tora JHWH doskonała – krzepi ducha ( Ps 19:8n). Co znajduje się w sercu sprawiedliwego człowieka?: Tora jego Boga jest w jego sercu, a jego kroki się nie zachwieją ( Ps 37:31). Jest moją radością, mój Boże, czynić Twoją wolę, a Tora Twoja mieszka w moim wnętrzu (Ps 40:9)

Cały Psalm 119 mówi o wartości jaką ma Tora. O to małe fragmenty:

Szczęśliwi, których droga nieskalana, którzy postępują według Tory JHWH. Szczęśliwi, którzy zachowują Jego upomnienia, całym sercem Go szukają, którzy nie czynią nieprawości, lecz kroczą Jego drogami. Ty na to dałeś swoje przykazania, by pilnie ich przestrzegano (Ps 119:1-4)

Gniew mnie ogarnia z powodu występnych, porzucających Twą Torę (Ps 119:53)

(…) Twoja Tora jest moją rozkoszą (Ps 119:77).

Strumienie łez płyną z mych oczu, bo nie zachowano Twojej Tory (Ps 119:136).

Twa sprawiedliwość to wieczna sprawiedliwość, a Tora Twoja jest prawdą (Ps 119:142).

Obfity pokój dla miłujących Twą Torę, nie spotka [ich] żadne potknięcie. (Ps 119:165).

Zagłębmy się na nowo w Księdze, szukając pokoju, sprawiedliwości i prawdy.

 

Paweł Janiak