Nabożeństwa i czytania Tory

Aktualnie nasze nabożeństwa odbywają się we Wrocławiu przy ulicy Braniborskiej 2/10, w siedzibie Oddziału Dolnośląskiego Polskiego Związku Głuchych, w sali na piętrze.

Na główne nabożeństwa szabatowe zbieramy się zawsze  w soboty o 12:00. Dodatkowo wspólnie rozpoczynamy Szabaty na zgromadzeniach w piątki o 18:00 (zimą, gdy Szabat zaczyna się wcześniej, jego właściwe rozpoczęcie czyni się przed wyjściem z domu).

Zapraszamy do współudziału w oddawaniu Jedynemu Bogu czci Psalmami, pieśniami i społeczną modlitwą; czytaniu lub słuchaniu Tory, Proroków, Pism i Dobrej Nowiny, a także rozważań i dyskusji o Słowie Bożym i jego wypełnianiu w naszych życiach.

 

Rozkład czytań na najbliższe Szabaty (kolejne rozdziały Brit Chadasza (Odnowionego Przymierza) wskazane na końcu każdej listy będą czytane i rozważane na wieczornych zgromadzeniach, reszta na głównym nabożeństwie):

2018-10-06 – Bereszit – 1Moj 1,1-6,8; Iz 42,5-43,10; J 1,1-5 – Obj 7;

2018-10-13 – Noach – 1Moj 6,9-11,32; Iz 54,1-55,5; 1P 3,18-22 – Obj 8;

2018-10-20 – Lech Lecha – 1Moj 12,1-17,27; Iz 40,27-41,16; Rz 4,1-25 – Obj 9;

2018-10-27 – Wajera – 1Moj 18,1-22,24; 2Krl 1,1-31; 2P 2,1-11; Łk 1,26-38; 24,36-53; – Obj 10;

2018-11-03 – Chaje Sara – 1Moj 23,1-25,18; 1Krl 1,1-31; 1Kor 15,50-57 – Obj 11;

2018-11-10 – Toldot – 1Moj 25,19-28,9; Ml 1,1-2,7; Rz 9,6-13 – Obj 12;

2018-11-17 – Wajece – 1Moj 28,10-32,3; Oz 12,13-14,9; J 1,43-51 – Obj 13;

2018-11-24 – Wajiszlach – 1Moj 32,3-36,43; Ab 1,1-21; Oz 11,7-12,12; Mt 26,36-46; Hbr 11,11-20 – Obj 14;

2018-12-01 – Wajeszew – 1Moj 37,1-40,23; Am 2,6-3,8; Dz 7,9-16 – Obj 15;

2018-12-08 – Mikec – 1Moj 41,1-44,17; 1Krl 3,5-4,1; 1Kor 2,1-5 – Obj 16;

2018-12-15 – Wajigasz – 1Moj 44,18-47,27; Ez 37,15-28; Łk 6,9-16 – Obj 17;

2018-12-22 – Wajehi – 1Moj 47,28-50,26; 1Krl 2,1-12; 1P 1,3-9 – Obj 18;

2018-12-29 – Szemot – 2Moj 1,1-6,1; Iz 27,6-28,13; 29,22-23; Jr 1,1-2,3; Dz 7,17-29 – Obj 19;

2019-01-05 – Waera – 2Moj 6,2-9,35; Ez 28,25-29,21; Rz 9,14-24 –  Obj 20;

2019-01-12 – Bo – 2Moj 10,1-13,16; Jr 46,13-28; 1Kor 11,20-34 – Obj 21;

2019-01-19 – Beszalach – 2Moj 13,17-17,16; Sdz 4,4-5,31; J 6,22-40 – Obj 22;

2019-01-26 –  Jitro – 2Moj 18,1-20,26; Iz 6,1-7,6; 9,5-6; Mt 5,17-32 –  Joz 1-2;

2019-02-02 – Miszpatim – 2Moj 21,1-24,18; Jr 34,8-22; 33,25-26; Mt 5,38-42 – Joz 3-4;

2019-02-09 – Teruma – 2Moj 25,1-27,19; 1Krl 5,12-6,13; Mt 5,33-37 – Joz 5-6;

2019-02-16 – Tecawe – 2Moj 27,20-30,10; Ez 43,10-27; Hbr 13,10-17 – Joz 7-8;

2019-02-23 – Ki Tisa – 2Moj 30,11-34,35; 1Krl 18,1-39; 1Kor 8,4-13 – Joz 9-10;

2019-03-02 – Wajechel – 2Moj 35,1-38,20; 1Krl 7,13-26.40-50; 2Kor 9,6-11 – Joz 11-12;

2019-03-09 – Pekudei – 2Moj 38,21-40,38; 1Krl 7,51-8,21; 2Kor 3,7-18 – Joz 13-14;

2019-03-16 – Wajikra – 3Moj 1,1-6,7; Iz 43,21-44,23; Hbr 10,1-18 – Joz 15-16;

2019-03-23 – Caw – 3Moj 6,8-8,36; Jr 7,21-8,3; 9,22-23; Hbr 8,1-6 – Joz 17-18;

2019-03-30 – Szemini – 3Moj 9,1-11,47; 2Sm 6,1-7,17; Dz 10,9-22.34-35 – Joz 19-20;

2019-04-06 – Tazria – 3Moj 12,1-13,59; 2Krl 4,42-5,19; Mt 8,1-4 – Joz 21-22;

2019-04-13 – Mecora – 3Moj 14,1-15,33; 2Krl 7,3-20; Rz 6,19-23 – Joz 23-24;

2019-04-20 – Acharei-Mot – 3Moj 16,1-18,30; Ez 22,1-22; Hbr 9,11-28 – Sdz 1-2;

 

Każdy ze wskazanych dni świątecznych, w które należy powstrzymać się od pracy, rozpoczyna się w poprzedzający go wieczór; należy więc zaprzestać niedozwolonych w tym czasie czynności przed zachodem Słońca.