Nabożeństwa i czytania Tory

Aktualnie nasze nabożeństwa odbywają się we Wrocławiu przy ulicy Braniborskiej 2/10, w siedzibie Oddziału Dolnośląskiego Polskiego Związku Głuchych.

Wspólnie rozpoczynamy Szabaty na zgromadzeniach w piątki wieczorem o godzinie 18:00, a na główne nabożeństwa szabatowe zbieramy się w soboty o 12:00.

Zapraszamy do współudziału w oddawaniu Jedynemu Bogu czci Psalmami, pieśniami i społeczną modlitwą; czytaniu lub słuchaniu Tory, Proroków, Pism i Dobrej Nowiny, a także rozważań i dyskusji o Słowie Bożym i jego wypełnianiu w naszych życiach.

 

Rozkład czytań na najbliższe Szabaty (kolejne rozdziały Brit Chadasza (Odnowionego Przymierza) wskazane na końcu każdej listy będą czytane i rozważane na wieczornych zgromadzeniach, reszta na głównym nabożeństwie):

2016-10-29 – Bereszit – 1Moj 1,1-6,8; Iz 42,5-43,10; J 1,1-5 – 1 Kor 9;

2016-11-05 – Noach – 1Moj 6,9-11,32; Iz 54,1-55,5; 1P 3,18-22 – 1Kor 10;

2016-11-12 – Lech Lecha – 1Moj 12,1-17,27; Iz 40,27-41,16; Rz 4,1-25 – 1Kor 11;

2016-11-19 – Wajera – 1Moj 18,1-22,24; 2Krl 1,1-31; 2P 2,1-11; Łk 1,26-38; 24,36-53; – 1Kor 12;

2016-11-26 – Chaje Sara – 1Moj 23,1-25,18; 1Krl 1,1-31; 1Kor 15,50-57 – 1Kor 13;

2016-12-03 – Toldot – 1Moj 25,19-28,9; Ml 1,1-2,7; Rz 9,6-13 – 1Kor 14;

2016-12-10 – Wajece – 1Moj 28,10-32,3; Oz 12,13-14,9; J 1,43-51 – 1Kor 15;

2016-12-17 – Wajiszlach – 1Moj 32,3-36,43; Ab 1,1-21; Oz 11,7-12,12; Mt 26,36-46; Hbr 11,11-20 – 1Kor 16;

2016-12-24 – Wajeszew – 1Moj 37,1-40,23; Am 2,6-3,8; Dz 7,9-16 – 2Kor 1;

2016-12-31 – Mikec – 1Moj 41,1-44,17; 1Krl 3,5-4,1; 1Kor 2,1-5 – 2Kor 2;

2017-01-07 – Wajigasz – 1Moj 44,18-47,27; Ez 37,15-28; Łk 6,9-16 – 2Ko 3;

2017-01-14 – Wajehi – 1Moj 47,28-50,26; 1Krl 2,1-12; 1P 1,3-9 – 2Kor 4;

2017-01-21 – Szemot – 2Moj 1,1-6,1; Iz 27,6-28,13; 29,22-23; Jr 1,1-2,3; Dz 7,17-29 – 2Kor 5;

2017-01-28 – Waera – 2Moj 6,2-9,35; Ez 28,25-29,21; Rz 9,14-24 –  2Kor 6;

2017-02-04 – Bo – 2Moj 10,1-13,16; Jr 46,13-28; 1Kor 11,20-34 – 2Kor 7;

2017-02-11 – Beszalach – 2Moj 13,17-17,16; Sdz 4,4-5,31; J 6,22-40 – 2Kor 8;

2017-02-18 –  Jitro – 2Moj 18,1-20,26; Iz 6,1-7,6; 9,5-6; Mt 5,17-32 –  2Kor 9;

2017-02-25 – Miszpatim – 2Moj 21,1-24,18; Jr 34,8-22; 33,25-26; Mt 5,38-42 – 2Kor 10;

2017-03-04 – Teruma – 2Moj 25,1-27,19; 1Krl 5,12-6,13; Mt 5,33-37 – 2Kor 11;

2017-03-11 – Tecawe – 2Moj 27,20-30,10; Ez 43,10-27; Hbr 13,10-17 – 2Kor 12;

2017-03-18 – Ki Tisa – 2Moj 30,11-34,35; 1Krl 18,1-39; 1Kor 8,4-13 – 2Kor 13;

2017-03-25 – Wajechel – 2Moj 35,1-38,20; 1Krl 7,13-26.40-50; 2Kor 9,6-11 – Ga 1;

2017-04-01 – Pekudei – 2Moj 38,21-40,38; 1Krl 7,51-8,21; 2Kor 3,7-18 – Ga 2;

2017-04-08 – Wajikra – 3Moj 1,1-6,7; Iz 43,21-44,23; Hbr 10,1-18 – Ga 3;

2017-04-15 – Caw – 3Moj 6,8-8,36; Jr 7,21-8,3; 9,22-23; Hbr 8,1-6 – Ga 4;

2017-04-22 – Szemini – 3Moj 9,1-11,47; 2Sm 6,1-7,17; Dz 10,9-22.34-35 – Ga 5;

2017-04-29 – Tazria – 3Moj 12,1-13,59; 2Krl 4,42-5,19; Mt 8,1-4 – Ga 6;

2017-05-06 – Mecora – 3Moj 14,1-15,33; 2Krl 7,3-20; Rz 6,19-23 – Ef 1;

2017-05-13 – Acharei-Mot – 3Moj 16,1-18,30; Ez 22,1-22; Hbr 9,11-28 – Ef 2;

2017-05-20 – Kedoszim – 3Moj 19,1-20,27; Ez 20,2-20; Am 9,7-15; 1P 1,13-16 – Ef 3;

2017-05-27 – Emor – 3Moj 21,1-24,23; Ez 44,15-31; 1P 2,4-10 – Ef 4;

2017-06-03 – Behar – 3Moj 25,1-26,2; Jr 32,6-27; ŁK 4,16-21 – Ef 5;

Każdy ze wskazanych dni świątecznych, w które należy powstrzymać się od pracy, rozpoczyna się w poprzedzający go wieczór; należy więc zaprzestać niedozwolonych w tym czasie czynności przed zachodem Słońca.