Pascha – znaczenie

Pan powiedział do Mojżesza i Aarona w ziemi egipskiej: Miesiąc ten będzie dla was początkiem miesięcy, będzie pierwszym miesiącem roku! Powiedzcie całemu zgromadzeniu Izraela tak: Dziesiątego dnia tego miesiąca niech się każdy postara o baranka dla rodziny, o baranka dla domu. Jeśliby zaś rodzina była za mała do spożycia baranka, to niech się postara o niego razem ze swym sąsiadem, który mieszka najbliżej jego domu, aby była odpowiednia liczba osób. Liczyć je zaś będziecie dla spożycia baranka według tego, co każdy może spożyć. Baranek będzie bez skazy, samiec, jednoroczny; wziąć możecie jagnię albo koźlę. Będziecie go strzec aż do czternastego dnia tego miesiąca, a wtedy zabije go całe zgromadzenie Izraela o zmierzchu.

I wezmą krew baranka, i pokropią nią odrzwia i progi domu, w którym będą go spożywać. I tej samej nocy spożyją mięso pieczone w ogniu, spożyją je z chlebem niekwaszonym i gorzkimi ziołami. Nie będziecie spożywać z niego nic surowego ani ugotowanego w wodzie, lecz upieczone na ogniu, z głową, nogami i wnętrznościami. Nie może nic pozostać z niego na dzień następny. Cokolwiek zostanie z niego na następny dzień, w ogniu spalicie. Tak zaś spożywać go będziecie: Biodra wasze będą przepasane, sandały na waszych nogach i laska w waszym ręku. Spożywać będziecie pośpiesznie, gdyż jest to Pascha na cześć Pana. Tej nocy przejdę przez Egipt, zabiję wszystko pierworodne w ziemi egipskiej od człowieka aż do bydła i odbędę sąd nad wszystkimi bogami Egiptu – Ja, Pan. Krew będzie wam służyła do oznaczenia domów, w których będziecie przebywać. Gdy ujrzę krew, przejdę obok i nie będzie pośród was plagi niszczycielskiej, gdy będę karał ziemię egipską. Dzień ten będzie dla was dniem pamiętnym i obchodzić go będziecie jako święto dla uczczenia Pana. Po wszystkie pokolenia – na zawsze w tym dniu świętować będziecie. Przez siedem dni spożywać będziecie chleb niekwaszony. Już w pierwszym dniu usuniecie wszelki kwas z domów waszych, bo kto by jadł kwaszone potrawy od dnia pierwszego do siódmego, wyłączony będzie z Izraela. W pierwszym dniu będziecie mieli zwołanie święte, tak samo w dniu siódmym. Nie będziecie wtedy wykonywać żadnej pracy. Będzie wam tylko wolno przygotować pożywienie. Przestrzegać będziecie święta Przaśników, gdyż w tym dniu wyprowadziłem wasze zastępy z ziemi egipskiej. Przestrzegajcie tego dnia jako ustanowionego na zawsze we wszystkich waszych pokoleniach. (Wj 12:1-17)

Co ja mam wspólnego z wydarzeniami z przed kilku tysięcy lat? Nie jestem Żydem, nie moi ojcowie wychodzili z Egiptu. Dlaczego powinienem zasiąść tej nocy do stołu, pić wino i jeść przaśny chleb?

Pascha, po hebrajsku pesach znaczy przejście. Z perspektywy Tanach (Pism Starego Testamentu) oznaczało to przejście od niewoli do wolności, przejście Boga obok hebrajskich siedzib, które chronione były krwią baranka. Z punktu widzenia mesjańskiego, z punktu widzenia wiary w Jeszuę, wydarzenia pamiętnej paschy opisanej na kartach Brit HaDasza (Pism Nowego Testamentu), oznaczają przejście Pana od śmierci do życia, pokonanie śmierci. Dla każdego z nas Pascha – „przejście” realizuje sie na obu tych płaszczyznach. Jest przejściem od niewoli grzechu do wolności, prawdziwej wolności od własnego zła, które nas niewoli i niszczy. Jednocześnie jest ona przejściem od śmierci, która jest konsekwencja grzechu do życia, które jest możliwe dzięki wierze w mesjańska ofiarę. Apostoł Paweł pisze iż Mesjasz jest nasza paschą (1 Kor 5:7)i że przez niego mamy udział w obietnicach, które otrzymał Izrael (Ef 2:12-13).

Gdyby nie wydarzenia, tamtego czasu. Gdyby nie wyjście Izraela z Egiptu, próżno by było oczekiwać Mesjasza. Nie ma Paschy, nie ma Izraela, nie ma Mesjasza, nie ma nadziei…

Mędrcy Izraela uczą iż każde pokolenie powinno patrzeć na siebie jako na tych, którzy wyszli z Egiptu, według tego co zostało powiedziane: „W tym dniu będziesz opowiadał synowi swojemu: dzieje sie tak ze względu na to co uczynił Pan dla mnie w czasie wyjścia z Egiptu”.(Talmud, Pesachim 10,5). My wierzący w Jeszuę możemy także odnieś te słowa do siebie i traktować siebie jako tych co stali osobiście pod krzyżem Mesjasza.

Paweł Janiak

PS

zdjęcie „Krew na odrzwiach podczas Pesach” z adresu: https://thepostmodernpastor.files.wordpress.com/2014/08/passover.jpg