ODLICZANIE OMERU

Co to jest omer?

Definicja halachiczna: Omer – miaraobjętości towarów sypkich, równa objętości 43,2 średniej wielkości jajek.

Jest to także ofiara / oddanie składane ze zboża.

Co to jest odliczanie omeru?

Odliczanie omeru łączy czas Paschy (Wyjścia z Egiptu) z Pięćdziesiątnicą (Nadaniem Tory, a z perspektywy wiary mesjańskiej Wylaniem Ducha Świętego).

Jak odlicza się omer?

Przystępując do liczenia omeru na stojąco wypowiada się błogosławieństwo: „Błogosławiony bądź Panie, Boże nasz, Królu wszechświata, który uświęcasz nas swoimi przykazaniami i nakazałeś nam odliczanie omeru”.

Omer liczymy wymawiając który jest dziś dzień omeru, później także który tydzień. Np. „Dzisiaj jest ósmy dzień omeru czyli jeden tydzień i jeden dzień omeru”.

W czasach po zniszczeniu Świątyni liczenie omeru ma w sobie aspekt żalu i tęsknoty za zniszczonym miejscem kultu. Na zakończenie liczenia omeru wypowiada się: „O Litościwy, przywróć służbę Bet Hamigdasz (Świątyni) na swoje miejsce, szybko za naszych dni. Amen. Sela.”

Omer odlicza się wieczorem. Gdy zapomnimy możemy to zrobić rano, ale nie wypowiadamy wtedy błogosławieństw. Jeżeli zapomnimy odliczyć któregoś dnia to kontynuujemy odliczanie następnego dnia, ale nie wolno już nam wypowiadać błogosławieństw do końca liczenia. Za karę. Błogosławienie Boga jest przywilejem i nagrodą za rzetelną i uważną służbę.

Jakie jest znaczenie liczenia omeru ?

Według tradycji Izraela naród był zamknięty w Micraim (Egipcie) za czterdziestoma dziewięcioma „bramami nieczystości” dlatego po wyjściu z Micrami musiał przejść przez czterdzieści dziewięć „bram mądrości” aby móc przyjąć Torę. Jest to przekształcenie gromady niewolników w lud święty, królestwo kapłańskie. Wyjście z Egiptu to wyraz woli i łaski Boga, przyjęcie Tory natomiast to wyraz woli człowieka który chce iść za Bogiem. Odliczanie omeru to wysiłek, próba oczyszczenia się i zbliżenia do Boga.

Sefer ha Chinuch: „ istotnym celem wyjścia z Egiptu było objawienie Tory i jego przyjęcie przez lud Izralea (…) Poddanie się Bogu i jego Torze będzie miało większe znaczenie niż samo przejście z niewoli do wolności. Jednak to pierwsze, wcześniejsze wydarzenie, choć jest mniej ważne posłuży jako znak spełnienia drugiego. Dlatego musimy od dnia następnęgo po święcie Paschy liczyć dni, a potem tygodnie, kŧóre nas doprowadzają do rocznicy dnia otrzymania Tory”

Kabaliści z kręgu uczniów Icchaka Lurii propomowali, aby pięćdziesiąt dni sefiry (liczenia) poświęcić na doskonalenie cnót. Wierzyli że jest to sposób aby przyspieszyć nastanie czasów mesjańskich.

W pięciu księgach Tory wydarzenie wyjścia z Micraim jest wspomniane pięćdziesiąt razy! (Nie liczyłem, wierzę na słowo. Może ktoś podejmie się sprawdzić?

 

Opracował Paweł Janiak.

 

Napodstawie:

www.hatikwa.pl

Brat Efraim „Jezus Żyd Praktykujący”

„Tora Pardes Lauder” redakcja r. Pecarik