Monthly Archives: Styczeń 2019

…Aby Się Objawiła Moc Boga

Komentarz do parszy „Waere”
(części „I_objawiłem”):
Szemot/2Moj/Exodos/Wj 6,2-9,35;
Ez 28,25-29,21; Rz 9,14-24;
Iz 66,1-24.23: Szabat przed Rosz Chodesz.

Rozważanie należy zacząć od samodzielnego
przeczytania lub wysłuchania fragmentów Biblii.