Monthly Archives: Grudzień 2016

Koncert z okazji rozpoczęcia święta Chanuka

Zapraszamy na koncert towarzyszący rozpoczęciu święta Chanuka – według biblijnego kalendarza 25. miesiąca Kislew, który odbędzie się po naszym nabożeństwie szabatowym, 24 grudnia 2016 o godzinie 18:00 przy ulicy Braniborskiej 2/10 we Wrocławiu, w siedzibie Dolnośląskiego Oddziału Polskiego Związku Głuchych.