Nabożeństwa i czytania Tory

Aktualnie nasze nabożeństwa odbywają się we Wrocławiu przy ulicy Braniborskiej 2/10, w siedzibie Oddziału Dolnośląskiego Polskiego Związku Głuchych, w sali na piętrze. Na główne nabożeństwa szabatowe zbieramy się zawsze  w soboty o 12:00. Dodatkowo Pokaż więcej...

SZALOM!

Niech wywyższony będzie Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba. Witamy na naszej stronie internetowej. Dla tych, którzy nas jeszcze nie znają zamieszczamy kilka podstawowych informacji: Doktryna: Wierzymy w Jednego i Jedynego Boga יהוה. Wierzymy Pokaż więcej...

Pascha i kalendarz – „Abib”

Polemika z rabinicznym kalendarzem. Artykuł opisuje w jaki sposób Karaici wyznaczają pierwszy miesiąc biblijnego roku (1 nisan). Pobrany ze strony Izraelskich Karaimów: http://www.karaite-korner.org/. Obecnie Jednota Braci Polskich używa kalendarza Karaimów Izraelskich dla Pokaż więcej...

Pascha – znaczenie

Pan powiedział do Mojżesza i Aarona w ziemi egipskiej: Miesiąc ten będzie dla was początkiem miesięcy, będzie pierwszym miesiącem roku! Powiedzcie całemu zgromadzeniu Izraela tak: Dziesiątego dnia tego miesiąca niech się każdy Pokaż więcej...

Nabożeństwa i czytania Tory

Aktualnie nasze nabożeństwa odbywają się we Wrocławiu przy ulicy Braniborskiej 2/10, w siedzibie Oddziału Dolnośląskiego Polskiego Związku Głuchych, w sali na piętrze.

Na główne nabożeństwa szabatowe zbieramy się zawsze  w soboty o 12:00. Dodatkowo wspólnie rozpoczynamy Szabaty na zgromadzeniach w piątki o 18:00 (zimą, gdy Szabat zaczyna się wcześniej, jego właściwe rozpoczęcie czyni się przed wyjściem z domu).

Zapraszamy do współudziału w oddawaniu Jedynemu Bogu czci Psalmami, pieśniami i społeczną modlitwą; czytaniu lub słuchaniu Tory, Proroków, Pism i Dobrej Nowiny, a także rozważań i dyskusji o Słowie Bożym i jego wypełnianiu w naszych życiach.

SZALOM!

Niech wywyższony będzie Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba.

Witamy na naszej stronie internetowej. Dla tych, którzy nas jeszcze nie znają zamieszczamy kilka podstawowych informacji:

Doktryna:

Wierzymy w Jednego i Jedynego Boga יהוה. Wierzymy że Jeszua (Jezus) z Nazaretu jest Bożym Mesjaszem zapowiedzianym przez proroków.

…Aby Się Objawiła Moc Boga

Komentarz do parszy „Waere”
(części „I_objawiłem”):
Szemot/2Moj/Exodos/Wj 6,2-9,35;
Ez 28,25-29,21; Rz 9,14-24;
Iz 66,1-24.23: Szabat przed Rosz Chodesz.

Rozważanie należy zacząć od samodzielnego
przeczytania lub wysłuchania fragmentów Biblii.

Droga do Bycia Wybranym…

Komentarz do parszy „Szemot” (części „Imiona”):
Szemot/2Moj/Exodos/Wj 1,1-6,1;
Iz 27,6-28,13; 29,22-23; Jr 1,1-2,3;
Dz 7,17-29.

Rozważanie należy zacząć od samodzielnego
przeczytania lub wysłuchania fragmentów Biblii.

Słowa Pewnej Przyszłości

Komentarz do parszy „Wajehi” (części „I_żył”):
Bereszit/1Moj/Genesis/Rdz 47,28-50,26;
1Krl 2,1-12; 1P 1,3-9.

Rozważanie należy zacząć od samodzielnego
przeczytania lub wysłuchania fragmentów Biblii.

Wszystko na Swoim Miejscu…

Komentarz do parszy „Wajigasz”
(części „I_przystąpił”):
Bereszit/1Moj/Genesis/Rdz 44,18-47,27;
Ez 37,15-28; Łk 6,9-16.

Rozważanie należy zacząć od samodzielnego
przeczytania lub wysłuchania fragmentów Biblii.

Sny Pełne Mocy…

Komentarz do parszy „Mikec”
(części „Z_końcem”, „Po_upływie”):
Bereszit/1Moj/Genesis/Rdz 41,1-44,17;
1Krl 3,5-4,1; 1Kor 2,1-5;
J 10,22-23; Za 2,14-4,14: Chanuka(h)
Iz 66,1-24.23; 1Sm 20,1-41: przed Rosz Chodesz.

Rozważanie należy zacząć od samodzielnego
przeczytania lub wysłuchania fragmentów Biblii.

Brat Robert Kisiel zakończył swój ziemski bieg…

Z wielkim smutkiem informujemy, że tego wieczora
swój ziemski bieg zakończył nasz brat Robert Kisiel,
przewodniczący Mesjańskiej Wspólnoty Braci Polskich,
nasz nauczyciel, wzór i przyjaciel, a wierny współsługa
Boga i posłanego przez Ojca Mesjasza Jeszui (Jezusa);
jeden z pionierów powrotu bo biblijnych korzeni wiary
i odrodzenia judaizmu mesjańskiego w tej części świata
po wielu wiekach powszechnego odrzucania Tory Boga.

Dziękujemy Jedynemu Bogu za życie i służbę brata,
wielki wkład, jak wniósł z głoszenie Słowa Bożego,
budowę i rozwój całej społeczności wierzących
oraz ufamy w spotkanie z nim w przyszłym życiu.

Chwała Bogu!

Pogrzeb odbędzie się w czwartek o godzinie 12:00
na cmentarzu przy ul. Kiełczowskiej 90 we Wrocławiu.

Odważnie i Wytrwale w Sprawiedliwości

Komentarz do parszy „Wajeszeb” (części „I_osiadł”):
Bereszit/1Moj/Genesis/Rdz 37,1-40,23;
Am 2,6-3,8; Dz 7,9-16;
 
Rozważanie należy zacząć od samodzielnego
przeczytania lub wysłuchania fragmentów Biblii.

Miłość Prawdziwa i Jej Owoce

Komentarz do parszy „Wajiszlach” (części „I_wysłał”):
Bereszit/1Moj/Genesis/Rdz 32,3/4-36,43;
Oz 11,7-12,12; Ab 1,1-21; Mt 26,36-46.

Rozważanie należy zacząć od samodzielnego
przeczytania lub wysłuchania fragmentów Biblii.

Zastój czy Pełne Poświęcenie?

Komentarz do parszy „Wajece” (części „I_wyszedł”):
Bereszit/1Moj/Genesis/Rdz 28,10-32,3;
Oz 12,13-14,10; J 1,43-51.

Rozważanie należy zacząć od samodzielnego
przeczytania lub wysłuchania fragmentów Biblii.

Odpowiedzialność za Przeznaczenie?

Komentarz do parszy „Toldot”
(części „Potomkowie”):
Bereszit/1Moj/Genesis/Rdz 25,19-28,9;
Ml 1,1-2,7; Rz 9,6-13.

Rozważanie należy zacząć od samodzielnego
przeczytania lub wysłuchania fragmentów Biblii.