Nabożeństwa i czytania Tory

Aktualnie nasze nabożeństwa odbywają się we Wrocławiu przy ulicy Braniborskiej 2/10, w siedzibie Oddziału Dolnośląskiego Polskiego Związku Głuchych, w sali na piętrze. Na główne nabożeństwa szabatowe zbieramy się zawsze  w soboty o 12:00. Dodatkowo Pokaż więcej...

SZALOM!

Niech wywyższony będzie Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba. Witamy na naszej stronie internetowej. Dla tych, którzy nas jeszcze nie znają zamieszczamy kilka podstawowych informacji: doktryna Wierzymy w Jednego i Jedynego Boga יהוה. Wierzymy Pokaż więcej...

Pascha i kalendarz – „Abib”

Polemika z rabinicznym kalendarzem. Artykuł opisuje w jaki sposób Karaici wyznaczają pierwszy miesiąc biblijnego roku (1 nisan). Pobrany ze strony Izraelskich Karaimów: http://www.karaite-korner.org/. Obecnie Jednota Braci Polskich używa kalendarza Karaimów Izraelskich dla Pokaż więcej...

Pascha – znaczenie

Pan powiedział do Mojżesza i Aarona w ziemi egipskiej: Miesiąc ten będzie dla was początkiem miesięcy, będzie pierwszym miesiącem roku! Powiedzcie całemu zgromadzeniu Izraela tak: Dziesiątego dnia tego miesiąca niech się każdy Pokaż więcej...

Nabożeństwa i czytania Tory

Aktualnie nasze nabożeństwa odbywają się we Wrocławiu przy ulicy Braniborskiej 2/10, w siedzibie Oddziału Dolnośląskiego Polskiego Związku Głuchych, w sali na piętrze.

Na główne nabożeństwa szabatowe zbieramy się zawsze  w soboty o 12:00. Dodatkowo wspólnie rozpoczynamy Szabaty na zgromadzeniach w piątki wieczorem, przed zachodem Słońca – o 18:00 lub 19:00 (w miesiącach, gdy Słońce zachodzi później); natomiast zimą zgromadzamy się już po domowym rozpoczęciu Szabatu, w piątki o 18:00.

Zapraszamy do współudziału w oddawaniu Jedynemu Bogu czci Psalmami, pieśniami i społeczną modlitwą; czytaniu lub słuchaniu Tory, Proroków, Pism i Dobrej Nowiny, a także rozważań i dyskusji o Słowie Bożym i jego wypełnianiu w naszych życiach.

SZALOM!

Niech wywyższony będzie Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba.

Witamy na naszej stronie internetowej. Dla tych, którzy nas jeszcze nie znają zamieszczamy kilka podstawowych informacji:

doktryna Wierzymy w Jednego i Jedynego Boga יהוה. Wierzymy że Jeszua (Jezus) z Nazaretu jest Bożym Mesjaszem zapowiedzianym przez proroków.

Sny Pełne Mocy…

Komentarz do parszy „Mikec”
(części „Z_końcem”, „Po_upływie”):
Bereszit/1Moj/Genesis/Rdz 41,1-44,17;
1Krl 3,5-4,1; 1Kor 2,1-5;
J 10,22-23; Za 2,14-4,14: Chanuka(h)
Iz 66,1-24.23; 1Sm 20,1-41: przed Rosz Chodesz.

Rozważanie należy zacząć od samodzielnego
przeczytania lub wysłuchania fragmentów Biblii.

Brat Robert Kisiel zakończył swój ziemski bieg…

Z wielkim smutkiem informujemy, że tego wieczora
swój ziemski bieg zakończył nasz brat Robert Kisiel,
przewodniczący Mesjańskiej Wspólnoty Braci Polskich,
nasz nauczyciel, wzór i przyjaciel, a wierny współsługa
Boga i posłanego przez Ojca Mesjasza Jeszui (Jezusa);
jeden z pionierów powrotu bo biblijnych korzeni wiary
i odrodzenia judaizmu mesjańskiego w tej części świata
po wielu wiekach powszechnego odrzucania Tory Boga.

Dziękujemy Jedynemu Bogu za życie i służbę brata,
wielki wkład, jak wniósł z głoszenie Słowa Bożego,
budowę i rozwój całej społeczności wierzących
oraz ufamy w spotkanie z nim w przyszłym życiu.

Chwała Bogu!

Pogrzeb odbędzie się w czwartek o godzinie 12:00
na cmentarzu przy ul. Kiełczowskiej 90 we Wrocławiu.

Odważnie i Wytrwale w Sprawiedliwości

Komentarz do parszy „Wajeszeb” (części „I_osiadł”):
Bereszit/1Moj/Genesis/Rdz 37,1-40,23;
Am 2,6-3,8; Dz 7,9-16;
 
Rozważanie należy zacząć od samodzielnego
przeczytania lub wysłuchania fragmentów Biblii.

Miłość Prawdziwa i Jej Owoce

Komentarz do parszy „Wajiszlach” (części „I_wysłał”):
Bereszit/1Moj/Genesis/Rdz 32,3/4-36,43;
Oz 11,7-12,12; Ab 1,1-21; Mt 26,36-46.

Rozważanie należy zacząć od samodzielnego
przeczytania lub wysłuchania fragmentów Biblii.

Zastój czy Pełne Poświęcenie?

Komentarz do parszy „Wajece” (części „I_wyszedł”):
Bereszit/1Moj/Genesis/Rdz 28,10-32,3;
Oz 12,13-14,10; J 1,43-51.

Rozważanie należy zacząć od samodzielnego
przeczytania lub wysłuchania fragmentów Biblii.

Odpowiedzialność za Przeznaczenie?

Komentarz do parszy „Toldot”
(części „Potomkowie”):
Bereszit/1Moj/Genesis/Rdz 25,19-28,9;
Ml 1,1-2,7; Rz 9,6-13.

Rozważanie należy zacząć od samodzielnego
przeczytania lub wysłuchania fragmentów Biblii.

Bóg: Jedność czy Mnogość?

Żeby móc właściwie rozumieć występującą w Biblii
hebrajską gramatyczną liczbę mnogą ogólnie,
a np. mnogość słowa „אלהים” („elohim”) szczególnie,
trzeba najpierw rozważyć i uwzględnić różne przypadki
wystąpień tego słowa w różnych istniejących sensach
i zdawać sobie sprawę z pełnego zakresu jego znaczeń…

Życie Zawsze Jest Najważniejsze!

Komentarz do parszy „Chaje Sara(h)”
(części „Życie Sary”):
Bereszit/1Moj/Genesis/Rdz 23,1-25,18;
1Krl 1,1-31; 1Kor 15,50-57.

Rozważanie należy zacząć od samodzielnego
przeczytania lub wysłuchania fragmentów Biblii.

Poznawanie Boga…

Komentarz do parszy „Wajera”
(części „I_ukazał_(się)”):
Bereszit/1Moj/Genesis/Rdz 18,1-22,24;
2Krl 4,1-37; 2P 2,4-11.

Rozważanie należy zacząć od samodzielnego
przeczytania lub wysłuchania fragmentów Biblii.

Życie czy Śmierć?

1. „Święto Zmarłych”, „Wszystkich Świętych”,
„Halloween”, „Samhain”, „Dziady”, Inne?